20060315

Kalender || Info || Ranking

Svaret på det neste spørsmålet finner du på Facebook.
Ah ja, og spørsmålet også.You'll find the answer to the next question on Facebook.
Oh, and the question as well.Die Antwort auf die nächste Frage findest du auf Facebook.
Ach ja, und die Frage auch.http://quizmas.konzertjunkie.com/197508272013091420060315 ...!